Fuglekassen

Kunde: Symre Arkitekter  – www.symre.no

“Gjemt i en treklynge, midt i en åkerøy ligger Fuglekassen, en utleiehytte med et lite fotavtrykk og stort fokus på kvalitet. Prosjektet har fokus på bruk av kortreiste materialer med hovedvekt på bruk av treverk. Nesten alle trærne ble bevart, og bygget ble plassert og utformet med tanke på naturen rundt.” fra www.symre.no