Kystadåsen

Tegnet av Yashar Hanstad, Agraff Arkitekter.

Andre prosjekter: