...

Midtpunkt

Fotografering til artikkel om vinkortene til restaurantene i Trondheim – her portretteres både den ansvalige person for vinene, samt deres favoritvin på kortet.

Kristoffer Wittrup · Mellom Ila 56, 7013 Trondheim · +47 40 30 10 86 · info@kristofferwittrup.com · Copyright © All rights reserved 2020

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.