Midtpunkt

Fotografering til artikkel om vinkortene til restaurantene i Trondheim – her portretteres både den ansvalige person for vinene, samt deres favoritvin på kortet.