Norsk Porsche

Fotografering av en Porsche 928 og eier Tormod – bildene ble brukt til en arktikel i magasinet Norsk Porsche. Oppdraget var bestilt av Griff Kommunikasjon

Andre prosjekter: