...

Norsk Porsche

Fotografering av en Porsche 928 og eier Tormod – bildene ble brukt til en arktikel i magasinet Norsk Porsche. Oppdraget var bestilt av Griff Kommunikasjon

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.