Silje Landevåg | do it with passion

Silje kontaktet meg i forbindelse med oppstart av DIWP, hvor hun ønsket seg bilder som kunne brukes til presentasjon, både på sosiale medier og i pressen. Bildene er brukt i b.la. Shifter, E24 og magasinet Kamille.

Senere har vi jobbet sammen flere ganger, både til flere bilder av Silje, men også av kundene til Silje – som f.eks. BigBite.

Andre prosjekter: