...

Om oss

Folk på huset

Lei plass

Kontakt

Kreativt Coworking space i ila

Kunstnerfløy

Fra up-and-coming kunstnere til lokale kulturhelter

Kontorplasser

Her sitter både ENK og mellomstore bedrifter, alle med tilgang til møtelokaler

Fotostudio

Dagslysstudio med høyt under taket og lagringsplass

Verksted

Et perfekt arbeidsrom, som gir mulighet for og føre tanker ut i livet

Spikerfabrikken er et tverrfaglig, profesjonelt og skapende felleskap som løfter taket

Arbeidere på fabrikken

På Spikerfabrikken finner du et mangfold av forskjellige kreative yrker i alle aldersgrupper. 

Her finner du arkitekter, billedkunstnere, tekstforfattere og fotografer.

Mulige bedrifter på Spikenfabrikken

Mette of Norway

Mette of Norway produserer og selger produkter og gjenstander av naturlige og unike materialer.
Nettside

Etyde Arkitekter

Etyde er et lite arkitektkontor med stor kapasitet. Vi engasjerer oss i alle typer prosjekter, med høy motivasjon, store ambisjoner og ungdommelig iver.
Nettside

Fotograf Wittrup

Reklamefotograf med fokus på den arkitektoniske gren av fotografiet.
Nettside

Ert Keramikk

Møtet med andre mennesker og naturopplevelser er inspirasjonskilder for keramikeren Elin Rødahl Thingnes.
Nettside

Margrethe Hopmo

Interiørarkitekt MNIL. Riktige rom for viktige aktiviteter. Riktige rom for viktige aktiviteter. Riktige rom for viktige aktiviteter
Nettside

Fotograf Wittrup

Reklamefotograf med fokus på den arkitektoniske gren av fotografiet.
Nettside

Mål & Ønsker for Spikerfabrikken

Styrke profesjonaliteten

Spikerfabrikken er først og fremst en arbeidsplass.
Som medlem får man styrket sin profesjonalitet gjennom faglige påfyll og ved at realisere prosjekt i tverfaglighet

Skape gode rammer og retningslinjer for hverdagen

Minske støy og forstyrrelser ved fysiske skjerminger og retningslinjer for arbeidstid- og ro

Fastholde en kultur med høyt til taket

Har stor frihet, romslighet og toleranse og dyrke forskjellighet. Lekenhet og inspirasjon til at drømme og at være Være sosialt bærekraftig

Oppgradere de fysiske rammer

Tilbyder velkommende og inspirerende lokaler, som vi er stolte av at invitere kunder med til. Har plass og verksted til at gjøre noe ekstra. Har folk på huset til alle tider.

Være åpne for omverden

Er åpent for omverdenen under gode rammer. Avholder aktiviteter som gavner fellesskapet. Har status, synlighet og et navn som lokasjon for attraktive arrangement.

Flex-plass

1900,- pr. mnd.
  • 2 dager/uka
  • Clean desk
  • Fri internett
  • Gratis kaffe

Fulltidsplass

4300 - 4700,- pr. mnd.
  • 24/7 tilgang til fabrikken
  • Skrivebord med kontorstol
  • Fri internett
  • Gratis tilgang til møtelokale
  • Gratis kaffe
  • Adgang til kjøkken
Populær

Samvirkets Driftsøkonomi

Samvirket har fra juli 2023 et forventet driftsbudsjett på ca. 1,4 mio. kroner.
25 fulltidsmedlemmer og 5 nå og da-plasser 

No Data Found

Videre process

1.

Organisasjonutvikling  av profil og idenditet

2.

Rekruttering av medlemmer

3.

Ombyggning av lokalene

4.

Søke eksterne midler fra forskjellige aktører

Interessert i mer informasjon?

Gjentagende, faglig inspirende aktiviteter


• Ny form for Allmøtet (forpliktende, planleggende og motiverende)
• Faglige presentasjoner på faste dager
• Faglige workshopsbar (eksternt og internt)
• Fasilitert samarbeid mellom medlemsbedriftene
• Vi engasjerer oss i egne fagmiljøer og bringer ny viden, inspirasjon til huset

 Sosiale aktiviteter


• Fredagsbar, åpen for eksterne
• Sosiale, uformelle happenings

Styrket intern og ekstern kommunikasjon

 

• Et årshjul med faste aktiviteter, arrangement, møter og turer.
• Et månedligt nyhedsbrev
• Atelier Ilsvika på SoMe. Som arbeidsplass og åpne arrangement.

 Drømmefabrikken


• Større, bedre, yngre Hjort
• Atelier Ilsvika podcast
• Atelier Ilsvika Filmfestival / Fagfilmfestival
• Et årlig event arrangeres av alle beboere på Spikerfabrikken
• Sit down – stand up
• En bærekraftspioner

.. Blir du med videre, eller?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.