Tukthusene, for Trondheim Kommunes Byggeskikkprisen 2022

Andre prosjekter: